Integrovaný portál města Ostravy
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Portál veřejné správy

Poslední změna: Čtvrtek 23.05.2013 12:00

Portál veřejné správy je provozován Ministerstvem vnitra na adrese www.portal.gov.cz. Na tomto portále naleznete strukturované informace z různých oblastí výkonu veřejné správy, postupy řešení životních situací, informace o systému datových schránek ČR, přehled platné legislativy, informace o službách Czech Point, základních registrech veřejné správy a řadu dalších.

Na Portále veřejné správy je dostupný Seznam držitelů datových schránek. V seznamu držitelů datových schránek lze vyhledat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Na Portále veřejné správy je možno vyhledávat v aktualizovaných textech právních předpisů České republiky obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně účinné.

V rámci Portálu veřejné správy jsou zveřejněny ve formátu PDF věstníky - publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními orgány a dalšími subjekty.

Prostřednictvím Portálu veřejné správy lze využít služeb CzechPOINT@home. V sekci Základní registry jsou k dispozici formuláře pro podání v oblasti Základních registrů veřejné správy (Výpis údajů z Registru obyvatel, osob, Výpis o využití údajů z Registru obyvatel, osob a další). Služba je určena pro držitele datových schránek.

Prostřednictvím Portálu veřejné správy lze využít služeb CzechPOINT@home. V sekci Veřejné registry jsou k dispozici formuláře pro podání v oblasti žádostí o výpis z Veřejných registrů (výpis z Obchodního, Insolvenčního, Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů právnických osob a výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů). Služba je určena pro držitele datových schránek.

Kontakt

Kontaktní centrum MMO

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922

 

Czechpoint

 

Datove-schranky